Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


tabulae_codicum

Tabulae codicum

Jindřich Marek

 

Tabulae codicum manuscriptorum praeter Graecos et Orientales in Bibliotheca Palatina Vindobonensi asservatorum. Ed. Academia caesarea Vindobonensis. Vol. 1-11 (Cod. 1-19 500, Ser. nova 1-1600), Vindobonae 1864-1912.

 

Katalog Tabulae codicum představuje základní pomůcku, jež obsahuje kodexy Rakouské národní knihovny (Österreichische Nationalbibliothek, ÖNB) ve Vídni. Svým pojetím vyrůstá z doby, v níž vznikla a nedostává již současným požadavkům na katalogy rukopisů. Tvoří ji celkem deset svazků a jedenáctý s rejstříky.

 

Katalogové záznamy jsou příliš jednoduché a neevidují provenienční poznámky, proto je v nich těžké vyhledávat mj. bohemika. Je možné využít novějších katalogů datovaných a iluminovaných rukopisů; ty jsou však tematicky omezeny. Pro bohemika archivní povahy je důležitý v závěru citovaný článek K. Beránka. V rukopisném oddělení knihovny se navíc nalézá lístkový autorský katalog.

 

Ve struktuře záznamu tištěného katalogu přicházejí tyto údaje:

1.      Pořadové číslo.

2.      Stará signatura (v hranaté závorce).

3.      Časové zařazení (většinou století, resp. jeho část).

4.      Počet folií.

5.      Textové jednotky podle umístění v rukopise.

6.      Literatura (zejm. odkaz na starší soupisy, např. Denisův).

 

Formát záznamu nevyhovuje moderním kritériím na katalogový záznam rukopisu, především kvůli nedostatečnému počtu uvedených údajů.

 

Jedenáctý svazek obsahuje tyto rejstříky:

1.      Autorský.

2.      Anonymních děl.

Tento se dále dělí podle oborů na:

a)      encyklopedie;

b)      filologii;

c)      historii

d)      matematiku;

e)      fyziku;

f)      antropologii;

g)      filosofii;

h)      estetiku;

i)      politiku;

j)      medicínu;

k)      právo;

l)      teologii.

 

Na internetových stránkách Rakouské národní knihovny je přístupná tzv. TABULAE-Datenbank (http://www.onb.ac.at/sammlungen/hschrift/kataloge/tabulae_intro.htm).

 

Obsahuje záznamy ze zmíněných starých tištěných katalogů, svazků I-VIII (kodexy 1-15 000), tedy záznamy o těch západních rukopisech, které byly sebrány od založení knihovny do roku 1890 a jsou dodnes uchovávány ve sbírce rukopisů, autografů a pozůstalostí. Svazky IX a X staré edice popisují rukopisy (kodexy 15.501-*19.500), které se nyní nacházejí v hudební sbírce (vydělena r. 1906) Rakouské národní knihovny a nebyly do elektronického katalogu pojaty.

 

TABULAE-Datenbank („databáze Tabulae“) spočívá na iniciativě Komise pro písemnictví a knižní kulturu středověku (Kommission für Schrift- und Buchwesen des Mittelalters) Rakouské akademie věd (koncepce Alois Haidinger; rozpracování koncepce a provedení Christine Glassner). Na domovské stránce  Komise lze najít vedle zpráv z oblasti působení komise také další informace o rukopisech v Rakousku (soupis fondů, konkordance signatur, popisy, rejstříky incipitů a autorů, obrázky filigránů, řady kázání z rakouských rukopisů, literaturu k rukopisům v Rakousku atd.), stejně jako Bibliografii k rukopisům a inkunábulím ÖNB.

 

V elektronickém katalogu je možno vyhledávat podle následujících kritérií:

1.      Podle rejstříků.

Zde se volí:

a)     název rejstříku (autor, titul díla – příp. i jako heslo, signatura rukopisu);

b)     pozice v rejstříku (tedy první písmeno hesla);

c)     počet řádků s výsledkem na jedné stránce.

 

2.      Hledání podle logických kombinací.

Zde jsou vyhledávací pole stejná jako u předchozího vyhledávání, ovšem navíc tu jsou ještě řeč a sytematika (například 12.28 je historia ecclesiastica). Jednotlivá pole lze navíc spojovat logickými operátory A či NEBO.

 

Systém je doplněn podrobnou nápovědou.

Rozdíly elektronického katalogu oproti starému tištěnému

1.      Doplnění chybějících údajů.

2.      Oprava tiskových chyb.

3.      V jednotlivých případech revize přiřknutí díla určitému autorovi.

4.      Sjednocení jmen autorů.

Literatura

Beránek, Karel: Bohemika archivní povahy v rukopisném fondu Rakouské národní knihovny ve Vídni. In: SAP 24, 1974, s. 109-133.

Mazal, Otto; Unterkirchner, Franz: Katalog der abendländischen Handschriften der Oesterreichischen Nationalbibliothek. „Series nova“. (Neuerwerbungen.) T. 1-3. Cod. ser. nov. 1- 4 000. Wien 1963-1967.

„Schatzhäuser Österreichs“. Die Österreichische Nationalbibliothek. Wien 1995.

tabulae_codicum.txt · Poslední úprava: 2015/05/02 23:30 autor: jindrichmarek