Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ceske_archivni_casopisy

České archivní časopisy

Jana Boňková

 • Archivní časopis, sekce arch. správy MV ČR, 4x ročně, články, diskuse (např. o arch. terminologii), zprávy, literatura - studie apod.
 • Sborník archivu ministerstva vnitra, Praha 1. 1926 - 13. 1940
 • Sborník archivních prací Ústředního archivu Ministerstva vnitra, Praha 1952/1954.
 • Sborník archivních prací, Praha - Panorama, od r. 1955, (2x ročně).
 • Časopis archivní školy, Praha 1. 1923 - 16. 1937/38, 40.
 • Archivní zprávy ČSAV, Praha - Academia 1970.
 • Paginae historiae, sborník Státního ústředního archivu v Praze, příspěvky k regionálním dějinám, k českým dějinám i novověkým.
 • Archivní bulletin, SÚA Praha, arch. čtvrtletník (od r. 1989 - 1993).
 • Brněnský archivní věstník, Brno - arch. oddělení Státního archivu, od r. 1958.
 • Folia diplomatica, Brno - Universita J.E. Purkyně, od r. 1971.
 • Archivum Trebonense, SOA v Třeboni - sborník studií jihočes. archivářů, (od r. 1971), studie k arch. teorii a praxi, dějiny správy.
 • Táborský archiv, sborník Státního okresního archivu v Táboře (od r. 1987), příspěvky k dějinám Evropy, k hospodářským dějinám, studie Táborských archivářů.
 • Podbrdsko, sborník Stát. okres arch. v Příbrami, archeologický výzkum, dějiny regionu, materiály, jubilea, vzpomínky, zprávy, recenze, resumé.
 • Vlastivědná ročenka SOKA Blansko, organizačně provozní informace a zprávy, studie, články, materiály k regionu, kronika.
 • další regionální sborníky
ceske_archivni_casopisy.txt · Poslední úprava: 2015/05/02 23:32 autor: jindrichmarek